H.Ü. Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HÜBAM) ve Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliği ile düzenlenen "Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi" 2-4 Mart 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel Araştırma Etik Eğitimi, TABİB Kurumu'nun daveti üzerine HÜBAM Müdürü Prof.Dr.Nüket ÖRNEK BÜKEN, Müdür yardımcısı Doç.Dr.Önder İLGİLİ, HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Müge DEMİR ve Arş.Gör.Dr. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL tarafından verilmiştir.

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken, TABİB Kurumu Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi kapsamında "Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji - Tıp Etiğinde Temel Kavramlar" konusunu anlatmıştır. Eğitim kapsamında Türkçe olarak hazırlanan tüm eğitim materyalleri TABİB Kurumu tarafından kendi dillerine çevrilmiştir. Tüm sunumlar hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesi olarak her iki dilde de yansıtılmaktadır. Doç. Dr. Önder İlgili TABİB Kurumu Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi kapsamında "Klinik Araştırmalarda Aydınlatılmış Onam (Informed Consent)" konusunu anlatmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Müge Demir TABİB Kurumu Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi kapsamında "Araştırmada Savunmasız Gruplar" konusunu anlatmıştır. Dr. Çağrı Zeybek Ünsal TABİB Kurumu Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi kapsamında "Klinik Araştırmalarda Etik Bildirgeler" konusunu anlatmıştır.

Etkinlik HÜBAM, DSÖ Azerbaycan Ofisi, TABİB ve İcbari Tıbbi Sigorta Üzre Devlet Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.


 

 


 hubam@hacettepe.edu.tr