MİSYON/VİZYON

MİSYON

Eğitim: Üniversitemizin sağlık bilimleri, fen ve sosyal bilimler alanındaki mevcut kaynakları ve 50’yi aşkın uygulama ve araştırma merkezi yanında uluslararası biyoetik merkezleri ile işbirliği yaparak lisans ve lisansüstü eğitim programları, profesyoneller için sürekli eğitim programları, halkı bilgilendirme programları planlamak ve seminer, kurs, konferans ve panellerle programları yürütmek.

Araştırma: Hem eğitim hem araştırmada kullanılacak biyoetik analizler güvenilir ampirik bulgulara dayanmalıdır. Bu amaçla anketler, etnografik araştırmalar, tarih araştırmaları, yasal analizler gibi niceliksel ve niteliksel çeşitli biyoetik araştırma yöntemleri kullanılarak kurumlar arası ve uluslararası işbirliği içinde disiplinler arası orijinal, geçerli ve güvenilir araştırmalar planlamak, yürütmek ve yayınlamak.

Danışmanlık: Öncelikle kurumsal ve ulusal politikaların biyoetik boyutunun fark edilmesini sağlamak ve bu yönde önerilerde bulunmak, kamusal tartışmalara neden olan veya olabileceği öngörülen konu ve sorunlar hakkında danışmanlık vermek, biyoetik alanında çerçeve kuralların oluşması, iç hukuka yansıması süreçlerinde danışmanlık görevi üstlenmek ve uluslararası platformlar ile işbirliği yapmak. Bu amaçla ilgili uzmanlarla çalıştaylar düzenlemek, görüş oluşturmak, yayınlamak.

Tanıtım: Merkezin faaliyetleri konusunda kurumu, akademisyenleri, toplumu; uluslararası ilgili merkezleri, akademisyenleri ve uluslararası toplumu bilgilendirmek, merkezin faaliyet alanlarını ve vizyonunu tanıtmak

VİZYON

“Biyoetik alanda Türkiye’deki ilk merkez olarak bu alanda uluslararası tanınan ve izlenen bir merkez haline gelmek ve biyoetiğin değişim ve gelişiminde öncü bir enstitüsünün çekirdeğini oluşturmaktır”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hubam@hacettepe.edu.tr