GENEL TANITIM

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi’nin zengin birikim ve donanımını kullanarak multidisipliner bir yaklaşımla biyoetik alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık etkinliklerinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri düzeyinde sürdürülebilmesi için merkezimiz 15 Aralık 2011 tarihinde 28143 sayılı yönetmelikle kurulmuştur.

Merkez müdürlüğüne 01 Haziran 2012 tarihinde Prof. Dr. Nüket Örnek Büken atanmış, 22 Haziran 2012 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Biyoetik nedir?

Günümüzde biyoteknoloji ve biyomedikal alanlarındaki ilerlemeler ve bu alanlardaki yüksek teknolojilerin geliştirilmesiyle sağlık alanında büyük başarılar elde edilmektedir. Diğer yandan bu teknojilerin kullanımı ile insanoğlunun çevresi ve diğer canlı türleri ile olan ilişkileri açısından sosyal, yasal, kültürel ve etik boyutlarda sorunlar ortaya çıkmakta veya gelecekte çıkacağı öngörülmektedir. Biyoetik, bu kapsamdaki tartışmaların yürütüldüğü ve çözüm önerilerinin oluşturulduğu bir bilim dalıdır ve hukuk, tıp, felsefe, ilahiyat, biyoloji, genetik gibi çok çeşitli bilim dalları ile kesişen bir noktada yer almaktadır.

Neden bir biyoetik merkezine ihtiyaç vardır?

Tıp alanındaki ahlaki ikilemlere yanıt bulmaya çalışan tıp etiğinden farklı olarak biyoetik; çevre etiği, araştırma ve teknoloji politikalarını da içine alan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etik ilkelerini ortaya koymaya çalışan bir disiplindir. Bu gelişmelerden dünyadaki tüm ülkelerin yararlanabilmesi için etik standartların belirlenmesi elzemdir. Ancak farklı topluluklarda kültürel, hukuksal ve felsefi yaklaşımların farklılığı nedeniyle küresel olarak biyoetiğin kültür ve eğitim boyutları da öne çıkmaktadır. Bilim ve teknoloji politikalarının üretilme süreçlerinde biyoetik yol gösterici bir disiplin haline gelmiştir. Yaşam bilimleri ve tıp alanındaki hızlı ilerlemelerin toplumda etik, hukuk ve kamu politikaları açısından yansımalarının incelenmesi açısından hem akademik hem de toplum düzeyinde tartışabilen bir merkezin üniversitemizde kurulması biyoetik kavramı içinde hukuk, felsefe ve yaşam bilimleri için bir arayüz niteliğini taşıyacaktır. Dünyada sayıları giderek artan biyoetik eğitim ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin en önemli görevi siyasi otoriteye, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına biyoetik konusunda danışmanlık vermek, kamuyu aydınlatmak ve biyoetik kavramların özellikle sağlık alanındaki yasalara yansıtılmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hubam@hacettepe.edu.tr