DANIŞMA KURULU (2018-2021)

Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
E-posta: mozguc@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 305 2541

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Merkezi
E-posta: marslan@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Nahide BOZKURT
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi AD
E-posta: bozkurt@divinity.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet DEMİR
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk AD
E-mail: mdemir@law.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta: mehmet.ozturk@deu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Nurten AKARSU
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
E-posta: nakarsu@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Erhan BÜKEN
Hacettepe Biyoetik Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
Başkent Üniversitesi ADli Tıp AD Başkanı
E-posta: erhanbuken@gmail.com
Tel: 0 530 823 8810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hubam@hacettepe.edu.tr