YÖNETİM KURULU (2018-2021)

MÜDÜR:

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN
Hacettepe Biyoetik Merkezi Müdürü
HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD.
E-posta: buken@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 305 3062

MÜDÜR YARDIMCISI:

Dr. Öğr. Üyesi. Önder İLGİLİ
Hacettepe Biyoetik Merkezi Müdür Yardımcısı
HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD.
E-posta: ilgili@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 305 4361

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Prof. Dr. Harun TEPE
Hacettepe Biyoetik Merkezi Müdür Yardımcısı
HÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
E-posta: harunt@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 297 8300

Prof. Dr. Leyla DİNÇ
Hacettepe Biyoetik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
HÜ Hemşirelik Fakültesi
E-posta: leylad@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 305 4189

Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı
H
acettepe Biyoetik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
E-posta: balseven@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN
Hacettepe Biyoetik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
HÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku AD
E-posta: oykudidemaydin@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 297 62 76 - 77

Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR
Hacettepe Biyoetik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
E-posta: erbaydar@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 (312) 305 1590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hubam@hacettepe.edu.tr