ANA SAYFA

“Her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun”

Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, 1785 *

“… Eylemlerimiz için kural belki de biyoetik istem olmalıdır. Her canlı varlığa ilkesel olarak kendinde bir amaç olarak saygı göster ve mümkünse böyle muamele et.”

Fritz Jahr, Bio-Ethik, 1927 ¥

 

DUYURULAR

UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, 19 Ekim günü "Dünya Biyoetik Günü" olarak çeşitli etkinliklerle, 2016 yılından bu yana her yıl kutlanmaktadır.

Her yıl 19 Ekim günü her ülkenin Uluslararası UNESCO Biyoetik Ağı Birimleri tarafından bilimsel programlar oluşturulmaktadır. İlk olarak 2016 yılında “İnsan onuru ve insan hakları” teması ile kutlanan Dünya Biyoetik Günü, UNESCO ağı içindeki seksenden fazla birimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Biyoetik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM) işbirliği ile bu kapsamda oluşturduğumuz panelleri ve etkinlik fotoğraflarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Biyoetik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM)

  1. 19 Ekim 2023

    Tema: "Gelecek Nesilleri Korumak"

    "UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"'nin 19 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Dünya Biyoetik Günü programlarının teması, bu yıl uluslararası düzeyde Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 16. maddesinden ilham alınarak "Gelecek Nesilleri Korumak" olarak belirlenmiştir. UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Birimi olarak da faaliyet gösteren, üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Biyoetik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM) işbirliği ile bu kapsamda 19 Ekim 2023 Perşembe günü 13.30-16.30 saatleri arasında Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi Kırmızı Salonda düzenlenen "Gelecek Nesillerin Ruh Sağlığının Korunması" başlıklı bir panel düzenlemiştir. Etkinliğin programına ve fotoğraflarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  2. 19 Ekim 2022

    Tema:  “Sosyal Sorumluluk ve Sağlık”

    Dünya Biyoetik Günü, Türkiye’de 3. kez, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde bünyesinde kurulmuş olan UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Birimi ve ve Hacettepe Üniversitesi Biyoetik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 19 Ekim 2022 tarihinde bir etkinlikle kutlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi Kırmızı Salonunda saat 12.30-14.00 arasında gerçekleşen etkinliğimizde: Prof.Dr. Nüket Örnek Büken Başkanlığında , Doç.Dr. Önder İlgili “Sosyal Sorumuluk ve Etik” , Doç.Dr. Meral Demirören “Üniversiteler ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”, İncenur Samur ve Taylan Göçer adlı öğrencilerimiz de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında tamamladıkları projelerini paylaşmışlardır. Etkinliğin programına ve fotoğraflarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ismayil Zulfugarov ve doktorant Aynura Pashayeva'nın 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezini ziyaretleriyle ilgili duyuruya ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.


Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” yayın hayatına başlamıştır. Açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe veya İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir.

Yılda iki sayı olarak "Turkish Journal of Bioethical Reflections” adıyla yayınlanacak dergimize Haziran ve Aralık sayıları için yayın kabulü başlamış olup erişim dergipark.org.tr/tr/pub/bioref adresinden sağlanabilmektedir.


H.Ü. Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HÜBAM) ve Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliği ile düzenlenen "Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi" 2-4 Mart 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir. Etkinlikle ilgili bilgi, afiş ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.


yeniREFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" yayımlandı! 

UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"in Aralık, 2021 sayısı sizlerle buluşuyor.

Keyifli okumalar dileriz,

Saygılarımızla.


Önceki Sayılar

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2021, Cilt 4, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2020, Cilt 3, Sayı 2.

''REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY'' Haziran 2020, Cilt 3, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2019, Cilt 2, Sayı 2.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2019, Cilt 2, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY'' Aralık 2018, Cilt 1, Sayı 1.


Merkezimizin COVID-19 Salgını ile ilgili duyurusu için lütfen TIKLAYINIZ.


Duyuru arşivi için tıklayınız.

Etkinlik arşivi için tıklayınız.hubam@hacettepe.edu.tr